<فرهاد/>‌هستم

اپلیکیشن سیدنا ابوالفضل العباس(ع)

‏هیئت فرهنگی مذهبی سیدنا ابوالفضل العباس(ع) شهرستان اهواز متشکل از جوانانی مومن می باشد که در سال ١٣٨۶ با رویکرد فرهنگی و در قالب هیئت دمام زنی تاسیس و با گذشت زمان اکنون به هیئتی فعال در زمینه فرهنگی مذهبی تبدیل شده است. این هیئت در طول سال فعالیتی هایی همچون بازدید از خانه سالمندان ، بازدید از بهزیستی و کمک به خانواده های نیازمند را در دستور کار خود قرار داده است. فعالیت های مناسبتی این هیئت شامل ایستگاه صلواتی ،جشن خیابانی و در ایام محرم زنجیرزنی و شبیهه خوانی (تعزیه) نیز می باشد.

fa_IR