<فرهاد/>‌هستم

سامانه ثبت خرابی مخابرات

سامانه ثبت خرابی های مخابرات یک وب اپلیکیشن داخلی برای اپراتورهای مخابرات بوده و به پیگیری امور مشترکین کمک بسزایی میکند

fa_IR