<فرهاد/>‌هستم

سامانه همیار ۱۱۰

سامانه همیار ۱۱۰ یک اتوماسیون داخلی برای اپراتورهای سایت ۱۱۰ استان خوزستان میباشد و با هدف تسهیل در روند پیگیری امور ثبت اخبار و وقایع و همچنین پیگیری هرچه سریعتر موارد شهروندان محترم تولید گردیده است

fa_IR